ติดต่อเรา FM 91.0 MHz คลื่นคู่ใจ ทุกวัย เพื่อคุณ
Ninety One Chiangmai


 
อาคารเลขที่ 111/111 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ฟ้าฮ่าม
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โทร. 053-240350

E-mail : sale@ninetyonecm.com

www.facebook.com/ninetyonecm